Κατόπιν αιτήσεων στο Δήμο και στον ΟΑΣΘ από τη διεύθυνση του σχολείου, τοποθετήθηκε το στέγαστρο της στάσης Βυζάντιο μπροστά στο σχολείο μας. Μία στάση που εξυπηρετεί πολλά παιδιά του σχολικού μας συγκροτήματος και για χρόνια ήταν χωρίς στέγαστρο όταν καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από κάποιο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ευχαριστούμε τον Δήμο για την ανταπόκρισή του στο αίτημά μας.