Μετά το άνοιγμα των προσφορών προκρίνεται το πρακτορείο Mentor  ομόφωνα, σαν η πιο συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα  με τις απαιτήσεις του σχολείου. Με προσφορά 515 ευρώ ανά άτομο με βάση τα αναγραφόμενα του πίνακα.