Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε:

α) εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων προστασίας στα σχολεία ώστε να μειωθεί η μετάδοση λοιμώξεων του αναπνευστικού,

β) εγκύκλιο σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω COVID.