Εγκύκλιος σχετικά με τις απουσίες μαθητών λόγω COVID και λήψη μέτρων προστασίας για τον περιορισμό μετάδοσης λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε: α) εγκύκλιο για τη λήψη μέτρων προστασίας στα σχολεία ώστε να μειωθεί η μετάδοση λοιμώξεων του αναπνευστικού, β) εγκύκλιο σχετικά με τις απουσίες…

Περισσότερα