Συνεργατικά έργα eTwinnig

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ομίλου:

Εξοικείωση των μαθητών  με τις νέες τεχνολογίες και ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων.  
Εξάσκηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας και ορολογίας.  
Ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών μέσα από τη δημιουργία ψηφιακού υλικού συνεργατικά με συνομηλίκους τους και με εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία.  
Ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής (σεβασμού, αποδοχής του διαφορετικού, αμοιβαίας κατανόησης) με τη συμμετοχή μαθητών σε διακρατικές ομάδες 
Άσκηση των μαθητών στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου μέσω της πολυμεσικής παρουσίασης ερευνητικού project. 
Ενθάρρυνση της ενεργητικής και διερευνητικής προσέγγισης της γνώσης, καλλιέργεια της αυτενέργειας και της δημιουργικότητας των μαθητών. 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Μανδαλίδης Σωτήριος, Ταγαρά Κωνστάντζα