Παρουσίαση Τμημάτων ΔΙΠΑΕ – Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2024

https://www.youtube.com/watch?v=F3b1rNJG84Q

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Τμήματων ΔΙΠΑΕ Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Σέρρες Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Σέρρες

https://www.youtube.com/watch?v=9vHlu3jnbQQ

Πρόγραμμα παρουσίασης Τμημάτων ΔΙΠΑΕ Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 09:00 – 09:05 Τμήμα Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας 09:05 – 09:30 Ιδρυματικός Υπεύθυνος του προγράμματος 09:30 – 09:45 Χαιρετισμούς