Τίτλος του περιβαλλοντικού προγράμματος που εντάσσεται στην εκπαιδευτική δράση
«Κλικ, προστάτευσέ το!»
Βιοποικιλότητα «Το εργαστήρι της Υδάτινης Φύσης-Δώρα της θάλασσας»

Θεματικές ενότητες του προγράμματος είναι:
1. Υδάτινο Οικοσύστημα.
2. Χρήσεις Υδάτων-Ανθρώπινες παρεμβάσεις.
3. Σύγχρονες Αξίες.
4. Κλιματική Αλλαγή – Πολιτισμική Ποικιλότητα.
5. Οικολογική Ισορροπία (Εισροές –Διαρροές)

Παιδαγωγικοί στόχοι:
1. Γνωστικοί: Αξία Υδάτινων Πόρων – Κύκλος του Νερού. Προσέγγιση ως προς τις οικονομικές, παραγωγικές, ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις του Υδάτινου Οικοσυστήματος της περιοχής. Μετρήσεις φυσικών, χημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών.
2. Συναισθηματικοί: Η ευθύνη και ο ρόλος των μαθητών στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν την οικολογική ισορροπία και την προστασία των υδάτων από τη ρύπανση. Οικολογική συνείδηση.
3. Ψυχοκινητικοί: Ανάπτυξη δεξιοτήτων, χρήση μικροσκοπίων, εξέταση Ph νερού, δράσεις και δραστηριότητες στο Υδάτινο Περιβάλλον.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μαθητές/τριες από το Β3 τμήμα του σχολείου μας.

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μαργαρίτα Γεωργαντά, Γιαννούλα Νέλλα, Ουρανία Φωτοπούλου.