Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο

Ο όμιλος απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες της Α΄ και Β΄ Τάξης

 • Με τη συμμετοχή τους στον όμιλο οι μαθητές/-τριες αναμένεται:
 • Να εξοικειωθούν με τη χρήση μικροσκοπίου.
 • Να εκφραστούν καλλιτεχνικά, με την απεικόνιση των αντικειμένων παρατήρησης.
 • Να αγαπήσουν την επιστήμη της βιολογίας.
 • Να περιγράφουν τα μέρη και τη λειτουργία του μικροσκοπίου.
 • Να εξασκηθούν στην προετοιμασία παρασκευασμάτων.
 • Να παρατηρήσουν τη δομή φυτικών και ζωικών κυττάρων.
 • Να συγκρίνουν φυτικά και ζωικά κύτταρα και να εντοπίζουν τις διαφορές τους.
 • Να παρατηρήσουν μικροοργανισμούς υδάτινων οικοσυστημάτων.
 • Να αναγνωρίζουν δείγματα ιστών θηλαστικών.
 • Να μπορούν να μεταδώσουν τις παραπάνω γνώσεις σε άλλους μαθητές ή και στο ευρύ κοινό.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Φωτιάδου Άννα